• Slide 2

Đối tác - Hợp tác

Đối tác - Hợp tác Đối tác - Hợp tác 18/10/2017

Bambu có quan hệ chặt chẽ với các đối tác là các hãng cung cấp lớn và nổi tiếng tại Việt Nam cũng như Quốc tế trong suốt hơn 12 năm qua.


Liên hệ - Trợ giúp
  • Phòng kinh doanh:: 0942 484 784 Số máy lẻ: 102
  • Phòng kỹ thuật: : 0942 484 784 Số máy lẻ: 103
  • Hotline : 0942 116 117